All for Joomla All for Webmasters

Szerzői jogvédelem

Szerzői jogvédelem


A legioskatona.hu (továbbiakban weboldal) minden esetben betartja a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat, más forrásból átvett cikkek/képek közlése esetén annak forrását megjelöli. Amennyiben más médium jelenteti meg a weboldalról átvett információt, a tulajdonos fenntartja a jogot a szerzői jogokra.
A weboldalon található anyagok, dokumentumok illetve ezek másolata a szerzői és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állnak: ezen anyagok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy, adatvédelmi jogok megsértése és egyéb jogellenes cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után.
  A termékekről készült fényképeken elhelyezett vízjel engedély nélküli eltávolítása és ezek felhasználása szintén a szerzői jog megsértést jelentik, amely komoly jogi következményeket von maga után. A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény (jelenleg 1999. évi LXXVI. számú tv), a polgári jogi törvény (jelenleg módosítás alatt, korábban 1959. évi IV. tv.), valamint a védjegytörvény, a jelen általános szerződési feltételek és jognyilatkozat, és a honlapon található egyéb kikötések vonatkoznak.

A weboldalon szereplő információk (így a weboldal megjelenése, felhasznált grafikák, használt adatbázisok stb.) a weboldal tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak. A felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni illetve kereskedelmi céllal felhasználni ezen adatokat. A tartalmi elemek nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban, előzetes írásos engedély nélkül.
A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a weboldal tulajdonosa kezdeményezheti a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségre vonását.

A weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutathatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért valamint tartalmáért a weboldal tulajdonosa felelősséget nem vállal. Az oldalon megjelenő fórum - blogtartalmak és más hozzászólások azok szerzőinek véleményét tükrözik, ezen tartalmakért a weboldal tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal tulajdonosa mindent megtesz azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
Kérem, hogy a szerzői jogokra jogi és etikai okokból kifolyólag egyaránt legyen tekintettel.

 A jogsértések jogi következményei:
A honlap tulajdonosa nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap tulajdonosának engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, facebook oldalán, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta.
  A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.
A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.